Header Image

Jānis Leilands –

"Leilands un Putnis” SIA, Vadzinību konsultants

Zem apgāztās piramīdas

“Leilands un Putnis” valdes loceklis – biznesa konsultants, pasniedzējs, darbsemināru moderators.
Kopš 1995.gada palīdzējis risināt dažādus attīstības jautājumus vairāk kā 200 Latvijas un Lietuvas uzņēmumos un iestādēs.
Ar Lean un SixSigma metožu apmācību un ieviešanu praksē nodarbojas kopš 2010. gada. Izveidojis un vada vairākus apmācību kursus par Lean, SixSigma un ToC principu iedzīvināšanu un metožu izmantošanu. Popularizējis efektivitātes pilnveides metodes dažādās konferencēs.
2013.gadā iegūts Lean SixSigma Black Belt (melnās jostas) sertifikāts;
2015.gada decembrī ieguvis Biznesa Efektivitātes Asociācijas Lean eksperta statusu.
Tēmas, par kurām Jānis regulāri konsultē un apmāca:
– Uzņēmuma iekšējo procesu efektivitātes paaugstināšana (Lean, SixSigma, ToC);
– Kvalitātes vadības sistēmu izveide un pilnveidošana;
– Vides un energoefektivitātes vadības sistēmu izveide un pilnveidošana;
– Problēmu risināšana;
– Risku vadība;
– Jaunrades/ radošuma veicināšana;
Starp Jāņa klientiem efektivitātes paaugstināšanas (Lean) jomā var minēt tādus vadošos savas nozares uzņēmumus kā Latvijas Finieris/ Iekārtu rūpnīca, Valmieras stikla šķiedra, Severtaļlat, Latvijas Balzams, Troja, Latfood, LSG Sky Chefs, Polipaks, TMMetal Baltic, Efn Nord, Hornbaek Baltic, East Metal, Interspiro, AE Partner, Nybo, HGF Rīga, Rochling Automotive Milzkalne, Prolux, Reserv Inc., Stora Enso Latvija, SRC Brasa, Grindeks, u.c.
Kas raksturo Jāni kā pasniedzēju un konsultantu:
Uzskata, ka Lean – tas ir domāšanas veids un nepārtraukta mainīšanās, tādēļ pats nepārtraukti turpina apgūt jaunas metodes un pieejas dažādās klātienes un neklātienes apmācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos, kā arī realizējot Lean principus gan darbā, gan mājās.