Header Image

Efektivitātes balva

2019. gada foruma laikā apbalvosim labākos biznesa efektivitātes nozarē!

2017. gadā Biznesa efektivitātes asociācija (BEA) pirmo reizi rīkoja konkursu “Biznesa efektivitātes čempions 2017”. Tā mērķis bija godināt labākos uzņēmējus ražošanas un pakalpojumu nozarēs – BEA aktīvos biedrus, kuri ikdienā aktīvi pielieto efektivitātes metodes un veicina LEAN kultūras attīstību Latvijā.

Konkursa dalībnieki tika izvērtēti, pamatojoties uz Efektivitātes indeksa aptaujas rezultātiem, LEAN ekspertu skaitu uzņēmumā, aktīvu dalību BEA un asociācijas biedru organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos. Nosakot labākos, tika ņemta vērā arī uzņēmuma dalīšanās ar sasniegumiem efektivitātes paaugstināšanas jomā un, vai uzņēmuma speciālisti ir izaicinājuši sevi, meklējot nepārtrauktu uzlabojumu iespējas.

Veidojot tradīciju, Biznesa efektivitātes čempiona balva tika pasniegta arī 2018. gadā. Šoreiz tika vērtēts uzņēmumu sniegums un ieguldījums asociācijas un biedru labā, kā arī uzņēmumu pašnovērtējums, pašiem aizpildot BEA pārstāvja sūtīto pašnovērtējuma anketu.

2018. gada laureāti.

Biznesa čempiona balvu pakalpojumu sniegšanas jomā ieguva banku sektora uzņēmums Bigbank AS Latvijas filiāle.
Atzinības par sasniegumiem biznesa efektivitātes paaugstināšanā ieguva:
– biznesa pakalpojumu sniegšanas uzņēmums DNB Bank ASA Latvijas filiāle,
– automašīnu pārdošanas un servisa uzņēmums 
Scania Latvia.

Balvu starp ražošanas uzņēmumiem biznesa efektivitātes paaugstināšanā ieguva iepriekšējā gadā atzinību saņēmušais metālapstrādes uzņēmums VALPRO SIA.
Atzinības tika pasniegtas šādiem ražošanas nozares pārstāvjiem:
HansaMatrix AS Ogres rūpnīca,
– LEXEL FABRIKA SIA.

2017. gada laureāti.

Par efektīvāko uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas nozarē tika atzīts ķīmiskās industrijas koncerna viens no administratīvajiem centriem Solvay Business Services Latvia.

Atzinības efektivitātes celšanā pakalpojumu sniegšanas nozarē saņēma:
– automašīnu pārdošana un serviss 
Scania Latvia,
– tekstilizstrādājumu un higiēnas aprīkojuma pakalpojumu sniedzējs 
Berendsen Tekstila Serviss.

Par efektīvāko ražošanas uzņēmumu pasludināts mājsaimniecības preču ražotājs Brabantia Latvija.
Atzinības ražošanas nozarē saņēma:
– metālapstrādes uzņēmums 
VALPRO,
– elektronisko produktu un sistēmu izstrādes uzņēmums HansaMatrix Ventspils.

Efektivitātes balvas nolikums