Header Image

Armands Staltmanis

Tīkla pārvaldības direktors, "Sadales tīkls" AS

LEAN metodes kā rīks uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanā "Sadales tīkls" AS

Jau 21 savas profesionālās dzīves gadu Armands Staltmanis ir saistījis ar enerģētikas nozari, strādājot Latvijas lielākajā nozares uzņēmumā – Latvenergo koncernā. 2006. gadā Rīgas Tehniskajā Universitātē ieguva Inženierzinātņu maģistra grādu enerģētikā un elektrotehnikā, kam loģisks turpinājums bija darbs tehniskajā virzienā dažādās sadales sistēmas operatora struktūrvienībās – dispečervadības, izpētes un attīstības, kā arī ekspluatācijas un tīkla pārvaldības virzienos. Kopš 2009. gada vadījis 4 dažādas struktūrvienības, kur viņa atbildībā AS “Sadales tīkls” ir bijusi gan ekspluatācijas funkcija, gan procesu kontroles daļa, gan šobrīd Tīkla pārvaldības funkcija. Rodot nepieciešamību savu profesionālo pieredzi papildināt ar jaunām zināšanām, 2023. gadā absolvēja Banku augstskolu, iegūstot profesionālo maģistra grādu Biznesa vadībā un Organizācijas vadītāja kvalifikāciju. Savā maģistra darbā padziļināti pētījis darbības efektivitātes paaugstināšanu enerģētikas infrastruktūras pakalpojumu uzņēmumos, īpašu uzmanību veltot LEAN metodikai, kas jau sniegusi, sniedz un noteikti turpinās sniegt arvien jaunus ieguvumus arī AS “Sadales tīkls” efektīvākai pārvaldībā.

AS “Sadales tīkls” ir lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators Latvijā ar misiju nodrošināt nepārtrauktu, drošu un uzticamu energoapgādi atbilstoši klientu dinamiskajām vajadzībām, tādejādi esot Latvijas ekonomiskās attīstības virzītājiem, nodrošinot ilgtspējīgu energoapgādi.

AS “Sadales tīkls” raksturo kvalitatīva un droša elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošības līmenis, inovatīvi inženiertehnoloģiskie risinājumi un digitālās tehnoloģijas, uzticama un profesionāla sadarbība ar klientiem un partneriem.

AS “Sadales tīkls” darbiniekus un uzņēmumu kopumā raksturo trīs galvenās rīcības jeb attieksmes vērtības:
“ar atbildību” – mēs uzņemamies atbildību par efektīvu un stabilu energoapgādi, par savu darbinieku drošību un sabiedrības elektrodrošību,
“ar enerģiju” – esam drosmīgi un mērķtiecīgi,
“ar domām par nākotni” – darām labu klientam un sabiedrībai.