Header Image

Ričards Kīgans –

Trinitijas Biznesa skola, Trinitijas koledža (Dublina), asociētais profesors, Uzņēmējdarbības katedra un Seraph Consulting (Eiropa) direktors

"Kā Īrija izmanto Lean, lai veicinātu konkurētspēju" (EN)

Ričards Kīgans ir Lean / Word Class Business un Benchmarking speciālists. Viņa izstrādātā trīs pakāpju pieeja uzņēmumu attīstībai ir ieviesta valsts mērogā, lai veicinātu Īrijas rūpniecības konkurētspēju, un ir pazīstama kā Lean Business Offer. Viņa vadībā atbalstu saņēmuši vairāk nekā 1 100 Enterprise Ireland klientu projekti. Rūpniecības attīstības aģentūra īsteno šīs pieejas vienkāršoto variantu visā valstī mikrouzņēmumu vidē. Tā tiks ieviesta arī lauksaimniecības uzņēmumos. Sākotnējais pilotprojekts ir guvis panākumus sēņu audzēšanas nozarē, un šobrīd tiek īstenots pilotprojekts cūkgaļas ražošanas nozarē zemnieku saimniecību līmenī sadarbībā ar Bord Bia un Teagasc – attīstības valsts aģentūrām pārtikas tirgzinības un zemnieku saimniecību tehniskās attīstības jomās.

R. Kīganu aicina konsultēt lielus Eiropas uzņēmumus. Savā darbā viņam ir iespēja izstrādāt paraugprakses metodoloģiju un sniegt praktiskus ieteikumus un atbalstu virknei lielo uzņēmumu, it īpaši Vācijā, Austrijā un Itālijā.

Viņš ir asociētais profesors Trinitijas koledžas (Dublina) Biznesa skolā un asociētais viesprofesors Ziemeļaiovas Universitātē, kā arī vieslektors Berlīnes Tehniskajā Universitātē.

Sadarbojoties ar Toyota, viņš ir vadījis vairāk nekā 80 paraugprakses misijas vairāk nekā 2 000 Dīsaidas Motoru rūpnīcas vadošajiem darbiniekiem, kā arī vadīja Īrijas Premjerministra (Taoiseach) Endas Kenija misiju Toyota Motomači ražotnē Japānā.

Jau gandrīz 20 gadus viņš ir ES-Japānas Rūpnieciskās sadarbības centra World Class Activities konsultants.

R. Kīgans raksta par uzņēmējdarbības pilnveidi, it īpaši World Class Business, Lean un Benchmarking jomās. Iznākusi viņa jaunākā e-grāmata “Five Rings of Lean Business Excellence”, kas iztulkota un izdota arī Vācijā.

Iepriekš viņš ir strādājis ar DAF Trucks, Nokia, Nestle un ESB (Īrijas energouzņēmumu).

Viņš aizraujas ar gargabalu motobraucieniem.