Header Image

Greg Mathers –

Adizes Institute, Sertificēts vecākais partneris, Pārmaiņu vadības eksperts, MBA programmas pasniedzējs

Ar ko atšķiras īstermiņa un ilgtemiņa efektivitāte?

Gregs no 2001. gada ir MBA programmas pasniedzējs Rīgas Biznesa skolā, kur kopējais novadīto mācību stundu skaits ir vairāk par 3500 stundām. Sākot no 2010. gada sāka apgūt Adizes metodoloģiju. 2013.gadā saņēma sertifikātu kā sertificēts Adizes partneris un organizāciju transformācijas speciālists. Gregs regulāri sadarbojas ar organizācijām visā pasaulē saistībā ar transformācijas programmām. Izmantojot Adizes metodoloģiju, palīdz uzņēmumiem uzlabot veiktspēju, īstenojot fundamentālas izmaiņas, kas ir balstītas uz palielinātu savstarpējo uzticēšanos un cieņu.