Header Image

Eva Johansone –

Žurnāliste

Ievads

Eva Johansone pēc tam, kad absolvēja LU Vēstures un filozofijas fakultāti, pievērsās bioloģijai. Šobrīd maģistrantūrā pēta piekrastes biotopus un domā, kā parūpēties par dabu.
Vides raidījuma “Zaļgalvis” galvenā redaktore. Viena no biedrības “Ascendum” dibinātājām. Latvijas Televīzijas žurnāliste un redaktore.