Header Image

Anita Stukāne –

izpilddirektore, Biznesa efektivitātes asociācija

Foruma atklāšana

Anita Stukāne 15 gadus strādājusi banku sektorā, kur bijusi gan speciālists, gan vēlāk vadījusi nodaļu un projekta grupu. Šajā darbā īpaši svarīgi bija efektīvi, saskaņoti un pārdomāti procesi, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanas servisu. Anitas pieredze rāda, ka procesu pilnveidošanā svarīga loma ir lieliskai komandai un spējai to iedvesmot.
Biznesa efektivitātes paaugstināšanas metodes viņa sāka apgūt strādājot bankā, vēlāk savas gūtās zināšanas un pieredzi papildinot un izmantojot, lai atbalstītu uzņēmējus dažādu metožu ieviešanā caur Biznesa efektivitātes asociācijas pieredzes apmaiņas pasākumiem, organizējot Biznesa efektivitātes forumu un Ievadmācības par efektivitātes paaugstināšanas metodēm.