Header Image

Anita Lau

- Scania rūpnīcas Nepārtrauktu uzlabojumu nodaļas vadītāja

"Scania Lean ceļojums" - gūtās zināšanas no sākuma līdz šodienai un secinājumi, ko varēja darīt savadāk. Jau 18. oktobrī būs iespēja smelties jaunas idejas un zināšanas Anitas Lau, kā arī viņas kolēģu Jūlijas Kukeles un Eveli Olo meistarklasē "Scania apmācību programma" (Scania onboarding program).

Pēdējos 12 gadus Anita strādā Scania, kur ir atbildīga par uzņēmuma attīstību un mācībām, lai tas kļūtu par pastāvīgi izglītojošos organizāciju gan izstrādājot un ieviešot standartus, gan pielietojot dažādus rīkus, kas veicina uzņēmuma nosprausto mērķu ralizāciju.
Anita veicina uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanos, uzsverot klienta vērtību, raugoties uz biznesa procesiem no klienta perspektīvas un racionalizējot darba plūsmu.
Veicina darbinieku ierosinātu uzlabojumu ieviešanu ar pārliecinošu vadības atbalstu un uzdevumu izpildes laiku saīsināšanu, likvidējot zudumus.