Header Image

Kā izmantot OKR iespējas ilgtspējas iniciatīvās?

• Kas ir mērķi un galvenie rezultāti (Objectives and Key Results (OKR))?
• Ieguvumi, īstenojot OKR
• Vienota virziena noteikšana visā uzņēmumā un stratēģiju saskaņošana
• OKR komandu izveide ilgtspējas iniciatīvu īstenošanai
• Atšķirība starp produktu (Output), rezultātu (Outcome) un ietekmi (Impact)

11 October @ 13:10

13:10

– 13:55

(45′)

Bellevue Park Hotel Riga

Cansel Sörgens –&nbsp