Header Image

Veronika Denisova –

Starptautiskās produktivitātes akadēmijas direktore, Čehija

"Pārmaiņu vadība 4. industriālās revolūcijas laikā: tehnoloģijas, ražošanas sistēmas un cilvēkresursi" (RU)

Veronikai ir pieredze inženierpsiholoģijas un psiholoģijas jomā un augstākā izglītība vadības psiholoģijā un inženierpsiholoģijā. No 1985. līdz 1992. gadam viņa strādāja kalnrūpniecības zinātniskās pētniecības institūtā. Pēc tam Veronika vairāk pievērsās uzņēmējdarbībai un nodibināja un vadīja inženierpakalpojumu uzņēmumu. Kopš 2000. gada Veronika ir ne tikai uzņēmuma vadītāja, bet arī aktīvi darbojas kā pasniedzēja un konsultante. Šobrīd viņa ir Starptautiskās produktivitātes akadēmijas direktore (Čehija), Starptautiskās inženieru savienības eksperte, Kaizen Institūta konsultante (Čehija) un LIGS Universitātes Uzņēmējdarbības vadības maģistra studiju programmas viesprofesore (Čehija – ASV). Viņa ir 26 zinātnisko publikāciju un izgudrojumu autore.