Header Image

Līva Vecvagare –

Nepārtrauktu uzlabojumu vadītāja, "Caljan LSEZ" SIA

Vadītāja loma nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanas procesā

Pieredze ieviešot Lean kultūru un dažādas Lean metodes Bucher Municipal SIA uzņēmumā no 2014. līdz 2022. gadam un Caljan LSEZ SIA uzņēmumā no 2022. gada.

Ieviesusi un pilnveidojusi tādas metodes kā vizuālos standartus, 6S darbseminārus, Kaizen darbseminārus, ideju vadības sistēmu, ikdienas sapulču sistēmu, iekšējo pārbaužu sistēmu, iekšējās Lean apmācības, laika vadības sistēmu, Lean komandas un strādājusi pie dažādu darba drošības jautājumu uzlabošanas. Pēdējā gada laikā ieviesusi uzņēmumā jaunu rīku – kvalitātes vadības dokumentu sistēmas uzlabošanai. Organizējusi pasākumus BEA biedriemBucher Municipal uzņēmumā un pasniegusi vieslekcijas Ventspils augstskolā bakalaura un maģistra studiju programmās.

Ieguvusi bakalaura grādu Kultūras vadībā (Liepājas Universitāte), maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā (Ventspils Augstskola) un studējusi “Lean Enterprise” maģistra studiju programmā Bekingemas Universitātē Anglijā. Ieguvusi arī iekšējā auditora sertifikātus uz ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018. Lean zināšanas apgūtas kursos un studijās Latvijā un ārzemēs, kā arī praktiski ieviešot tās Bucher Municipal SIA un Caljan LSEZ SIA uzņēmumos. Nesavtīgi dalās savā pieredzē un zināšanās ar citiem uzņēmumiem.

 Par lielāko stūrakmeni Lean ieviešanā uzskata vadības līmeņa iesaisti un atbildību, tāpēc vēlas šo tēmu īpaši izcelt.