Header Image

Vadītāja loma nepārtrauktu uzlabojumu ieviešanas procesā

Svarīgākie tēmas pieturpunkti:
· Kritiskie aspekti veiksmīgai Lean ieviešanai.
· Vadītāju uzvedība, pienākumi un disciplīna.
· Vai vadītājs ir Lean ieviešanas veiksmes faktors?

19 October @ 16:35

16:35