Header Image

Vadīt, lai mācītos: kā izveidot cilvēkcentrētu organizāciju, kas veicina mācīšanos

Piedalieties šajā seminārā, lai saprastu, ko nozīmē mērķtiecīga vadība – mērķa un prakses sasaiste, lai sasniegtu vēlamo ietekmi.
Keitija Andersone (Katie Anderson) iepazīstinās ar svarīgākajiem vadības pamatprincipiem, ko apguvusi, strādājot par starptautisku līderības treneri un procesu uzlabošanas praktiķi, un kas ietverti viņas lielu popularitāti iekarojušajā grāmatā “Learning to Lead, Leading to Lean:
Lessons from Toyota Leader Isao Yoshino on a Lifetime of Continuous Learning”.
Galvenās tēzes:
• atklājiet cilvēkcentrētas mācīšanās kultūras izveides noslēpumu;
• saprotiet līdera trīs svarīgākās lomas;
• apgūstiet trīs praktiskas mērķtiecīgākas vadības metodes.

13 October @ 17:05

17:05

REĢISTRĀCIJA