Header Image

Ar ko atšķiras īstermiņa un ilgtemiņa efektivitāte?

Lai gūtu peļņu, nepieciešama īstermiņa efektivitāte. Taču, lai panāktu ilgtermiņa ilgtspējību, mums arī jāpaplašina savs produktu klāsts un jāmaina tas, kā strādājam, lai nezaudētu konkurētspēju. Kā uzņēmumi var efektīvi veicināt iekšējas pārmaiņas, lai neatpaliktu no tirgus attīstības tendencēm? Kā tie var proaktīvi mainīties, atklājot vēl neizpētītas iespējas tirgū? Apgūstiet ilgtermiņa efektivitātes dinamiku.

13 October @ 15:40

15:40

REĢISTRĀCIJA