Header Image

Jaunā organizatoriskā struktūra un kultūra

Mūsdienās vairums organizāciju saskaras ar divējādiem izaicinājumiem:
■ Kā turēties līdzi tirgus arvien straujākajai attīstībai
■ Kā panākt, lai darbinieki būtu motivēti un ieinteresēti

Nav gan īsti skaidrs, kā tos pārvarēt. Diemžēl tas nozīmē, ka tiek nevajadzīgi izniekots talants, enerģija un iespējas, izraisot neērtības (ilga prombūtne) un radot izdevumus organizācijai.
Šajā vienu stundu garajā prezentācijā …
Ko iegūsiet no šīs prezentācijas:
Izpratne. Ieteikumi “ātrām uzvarām” — darbības, ko varat veikt, lai pilnveidotu vai nu savas organizācijas strukturālo aspektu vai kultūras aspektu.
(*)
Organizācijas, kas mācās un ir spējīgas pielāgoties (agile), organizācijas metodes, kas nav balstītas hierarhijā, sociālās tehnoloģijas, holakrātija, sociokrātija 3.0, pašvadība, pašorganizēšana …
■ Es paskaidrošu “jauno organizācijas metožu” būtību (*) un to, uz kādiem vispārējiem principiem tās visas balstās, palīdzot apmierināt iepriekš minētās vajadzības.
■ Kā, rūpējoties par vienu aspektu, mēs automātiski parūpējamies par citu aspektu. Tās ir vienas monētas divas puses.
■ Kā lielā mērā tas ir saistīts ar to, ko mēs jau intuitīvi zinām vai nereti nevēlamies atzīt.

19 October @ 14:10

14:10