Header Image

Darba apģērbu līnija Latvijā – kā ražot efektīvāk?

Kristaps dalīsies peredzē par apģērbu ražošanas līnijas pārcelšanu no Lietuvas uz Latviju. Svarīgākie pieturas punkti:
• Produktivitātes celšana
• Datu uzskaite un transformācija
• Plūsmas plānošana
• Ražošanas līniju definēšana un ieviešana
• ISO 9001 un 14001 ieviešana
• Darba drošības apgaita
• Procesa “izcilība”

19 October @ 16:00

16:00