Header Image

Cilvēciskā saikne un sadarbība – darbības izcilības priekšnoteikums jaunajā pasaulē

• Cilvēciskās sadarbības izvirzīšana priekšplānā, lai liktu lietā jūsu darbības izcilības iniciatīvas pilno potenciālu
• Tuvināšanās attālinātās saskarsmes laikmetā – kā palielināt darbinieku iesaisti virtuālajā telpā
• Darbs komandā – kā attīstīt spēju sadarboties sarežģītā un strauji mainīgā vidē

13 October @ 13:10

13:10

REĢISTRĀCIJA