Header Image

Biznesa praktiskā efektivitāte

• Ko mēs saucam par efektivitāti?
• Biznesa metodoloģija jeb kā rīkojamies, lai mēs kļūtu vēl labāki.
• Efektivitāte: tā slēpjas komandas sastāvā un tās darba kvalitātē.
• Biznesa “fasilitators” – veiksmīga biznesa saistviela.

13 October @ 16:25

16:25

REĢISTRĀCIJA